inner-login

boxImg01
call 01

สาขาในประเทศไทย

สาขาในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่

 • Address:    เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8, 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • Tel:   +66 (0) 2088 9999
 • Fax:   +66 (0) 2108 0999

สาขาที่ 1 – สาขาหาดใหญ่

 • Address:    เลขที่ 127 – 129 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 • Tel:   +66 (0) 74 891 999
 • Fax:   +66 (0) 74 891 898

สาขาที่ 2 – สาขาปิ่นเกล้า

 • Address:    เลขที่ 7/129 – 221 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 19 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 • Tel:   +66 (0) 2056 1555
 • Fax:   +66 (0) 2056 1500

สาขาที่ 3 - สาขาวิภาวดีรังสิต

 • Address:    เลขที่ 89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • Tel: +66 (0) 2035 9000
 • Fax: +66 (0) 2035 0998
               +66 (0) 2035 9051

สาขาที่ 4 - สาขาเชียงใหม่

 • Address:    เลขที่ 314/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
 • Tel:   +66 (0) 5200 4999
 • Fax:   +66 (0) 5200 4998

สาขาที่ 5 - สาขาฉะเชิงเทรา

 • Address:    เลขที่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
 • Tel:   +66 (0) 3302 1999
 • Fax:   +66 (0) 3851 3435