ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

สอบถามปัญหาการใช้งานบนเว็ปไซต์ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือระบบซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต

  • โทรศัพท์: 02 088 9797 (Outside Thailand: +662 088 9797)
  • อีเมล : th.support@rhbgroup.com

หน่วยงานชำระราคา สอบถาม แจ้งการฝาก-ถอนเงิน

  • โทรศัพท์: 02 088 9999 ต่อ 2021, 9857, 9858 (Outside Thailand: +662 088 9999 #2021, 9857, 9858)
  • อีเมล : th.settlement@rhbgroup.com

หน่วยงานทะเบียนหุ้น สอบถามการฝาก-ถอนหลักทรัพย์

  • โทรศัพท์: 02 088 9614 (Qutside Thailand: +662 088 9614)
  • อีเมล : th.custodian@rhbgroup.com

ช่วงเวลาทำการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)