ตารางราคา DW27

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นการชักชวน เสนอขาย หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต การลงทุนใน DW มีความเสี่ยงเนื่องจาก DW เป็นสินค้าที่มีอัตราทด ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนหรือขาดทุนจากการลงทุนใน DW สูงกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรง ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปของ DW ที่แสดงไว้ ณ ที่นี้มาจากราคา Bid ล่าสุดของ DW ในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. เพื่อให้นักลงทุนสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงของ DW ได้ถูกต้องมากขึ้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดของ DW แต่ละรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน นักลงทุนสามารถที่สนใจซื้อขาย DW27

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DW27 Customer Care 02-088-9747 หรือ 02-088-9756