inner-login

boxImg01
call 01

ช่องทางการฝากหลักประกัน ผ่านบริการ Bill Payment (การชำระสินค้าและบริการ) ผ่าน Phone Banking

Bill Payment เป็นธุรกรรมการจ่ายเงินที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการจ่ายค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยสามารถทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , เครื่องATM ของแต่ละธนาคาร หรือแม้แต่ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Electronic Banking เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับฝากหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ บริษัทได้เพิ่มช่องทาง Bill Payment 4 ช่องทางดังนี้

botton-01 botton-02  botton-03 botton-04

1. ผ่าน Phone Banking
ขั้นตอนการทำรายการ ผ่านโทรศัพท์ กับ ธนาคารที่ท่านใช้บริการ (Bill Payment Phone Banking)
  1. โทรศัพท์ไปที่หมายเลขบริการ Call Center ของธนาคารที่ท่านต้องการใช้บริการ
  2. แจ้งรหัสบริษัท และ หมายเลขอ้างอิง 1 และหมายเลขอ้างอิง 2 กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
หมายเลขอ้างอิง1 (Ref.1 คือเลขที่บัญชี 6 หลัก และหมายเลขอ้างอิง 2 Ref.2 คือประเภทบัญชีซื้อขาย สามารถดูจากแบบฟอร์ม ฝากหลักประกัน (Deposit Slip) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Care ) 02-088-9797
ธนาคารรหัสบริษัท Comp.Codeหมายเลขโทรศัพท์
ธ.กรุงเทพ (BBL) 00047 1333
ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB) 0493137181 02-777-7777
ธ.กสิกรไทย (KBANK) 33767 02-888-8888
ธ.กรุงไทย (KTB) 5326 02-111-1111
ธ.ทหารไทยธนชาติ (TTB) 2531 1558
ธ.กรุงศรี (BAY) 20329 1572
    3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายการจากธนาคาร บริษัทฯจะทำดำเนินการฝากเงินหลักประกันให้กับท่าน
    4. ท่านจะได้รับ ข้อความ SMS เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการฝากหลักประกันเรียบร้อย
    5. หากท่านไม่ได้รับข้อความหรือไม่ได้รับฝากเงินหลักประกันโปรดแจ้งมายัง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Care)  โทร 02-088-9797 เพื่อตรวจสอบรายการ
หมายเหตุ : กรณีฝากหลักประกันด้วยบริการ Bill Payment หากบริษัทตรวจสอบพบว่ารายการใดผิดปกติ บริษัทจะดำเนินการโทรศัพท์เพื่อสอบยันกับลูกค้าก่อนดำเนินการฝากหลักประกันให้กับลูกค้า
ขั้นตอนการสมัคร ATS ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
กลับสู่ด้านบน top-button