inner-login

boxImg01
call 01

คู่มือเริ่มต้น

userguide2 29102015เวปไซด์ที่ใช้งานง่าย ทำให้ท่านสามารถลงทุนตลาด SET
•    บทวิเคราะห์เต็มรูปแบบพร้อมกับคำแนะนำเพื่อให้การตัดสินใจในการลงทุนของคุณง่ายขึ้น
•    รายงานการเครื่องไหวของราคาหุ้น ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทฯ ต่างๆพร้อมกับงบการเงิน
•    ดู 6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้งาน  SETTRADE  ได้ที่นี่
    ดู 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้งาน RHBS HTML5 Technical Chart ได้ที่นี่
•    ดู 6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้งาน  eFin Trade Plus  ได้ที่นี่

...........................................................................................................................................................................................................................

RHBOSK MT
ใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยบริการ Mobile Trading จาก RHBS
•    ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง
•    ดูราคาหุ้นแบบเรียลไทม์
•    อินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงระบบการเทรดออนไลน์ได้อย่างสะดวก