inner-login

boxImg01
call 01

บทวิเคราะห์รายวัน

เพิ่มความมั่นใจในการลงทุนของท่านด้วยบทวิเคราะห์รายวันของ RHBS ที่ผลิตโดยนักวิจัยทั่วภูมิภาคเอเชีย ดูบทวิเคราะห์รายวันของ RHBS ได้ที่นี่
Date
Title
Recommend
PDF TH
PDF ENG
Sound of OSK
2013-01-18 [15:48:18]
ค่าเงินเยนกลับมาอ่อนต่อ ทำให้ Flow ยิ่งไหลเข้าไทย
2013-01-18 [08:49:29]
ข้อมูลหุ้นและข้อมูลตลาด
2013-01-17 [15:47:11]
บาทแข็งเร็ว ก็อาจจะกลับมาอ่อนเร็วได้เช่นกัน
2013-01-17 [08:32:26]
ข้อมูลหุ้นและข้อมูลตลาด
2013-01-16 [15:50:24]
บาทแข็งเร็วเกินไป อาจทำให้ตลาดหุ้นผันผวน
2013-01-16 [08:55:24]
ข้อมูลหุ้นและข้อมูลตลาด
2013-01-15 [16:00:14]
ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นต่อ
2013-01-15 [08:29:30]
ข้อมูลหุ้นและข้อมูลตลาด
2013-01-14 [16:07:50]
เงินเฟ้อจีน มีทิศทางเพิ่มขึ้น
2013-01-11 [07:00:00]
Flow ยังน่าจะไหลเข้าต่อจากบาทแข็ง
2013-01-11 [00:00:00]
ข้อมูลหุ้นและข้อมูลตลาด
2013-01-10 [07:00:00]
อีซีบีน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้
2013-01-10 [00:00:00]
ข้อมูลหุ้นและข้อมูลตลาด
2013-01-09 [07:00:00]
เงินลงทุนจากต่างประเทศยังสู้ไม่ถอย
2013-01-09 [00:00:00]
ข้อมูลหุ้นและข้อมูลตลาด